403 Forbidden


nginx
prospace - Start
logotype
  • image1 Autorskie systemy informatyczne...
  • image2 Inwestujemy w najnowocześniejsze technologie...
  • image3 Oferujemy zintegrowane rozwiązania outsourcingowe

O firmie

Oferujemy kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych i pozarządowych, 3 sektora -od analizy,poprzez planowanie/projektowanie,realizację/produkcję i komunikację z otoczeniem.

 

Project Management- analiza, plany, budżety, realizacja i kontrola zadań niezbędnych do osiągnięcia uzgodnionych celów projektu. ProSpace  tworzą  ludzie  z  wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych prywatnych przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

Design & Production– projektowanie, produkcja, logistyka. ProSpace to opracowania autorskich projektów i specjalizacja w produkcji w Polsce.

PR & Marketing – komunikacja z otoczeniem w celu budowania złożonego wizerunku organizacji. ProSpace tworzy,oferuje i realizuje koncepcje zaangażowanego społecznego biznesu. Kompetencje naszego zespołu łączą doświadczenia przedsiębiorczości z ekonomią społeczną.

Real Estate - nieruchomości, doradztwo, wyszukiwanie i pomoc w realizacji inwestycji.

Architecture- analiza potrzeb, projektowanie, realizowanie projektów. ProSpace to skandynawska architektura ze słowiańską duszą.

 

ProSpace offers comprehensive solutions to support the development of businesses and (III) sector-
from analysis, through planning/designing, implementing/producing and Public Relations.

Project Management-analysis, plans, budgets, implementation and controlling to achieve the goal set. ProSpace is people with many years of experience in international private enterprises and NGOs.

Design & Production-designing, production, logistics. ProSpace aim is to support business in developing of original , individual project , with production in Poland.


PR & Marketing- to build a complex image of the organization. ProSpace creates, provides and implements concepts of CSR. Our team combined competences build  the experience of business associated with the social economy.

Real Estate- consulting, search and assistance in the implementation of the investment.

 Architecture-needs analysis, design, implementation of the projects. ProSpace offers Scandinavian architecture with Slavic soul. 

Nasz serwis używa cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
©2014 PROSPACE
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx